พูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจใน 60 วัน 

 

ฝึกสนทนา: ฝึกพูดโดยไร้ความกลัวทุกวัน

ได้รับฟีดแบ็คสม่ำเสมอ: พัฒนาด้วยข้อแนะนำ

ได้รับแนวทางที่เหมาะกับตัวเอง: ปรับตามความต้องการของคุณ

เรียนพูดภาษาอังกฤษ
EngVictus Learners Party

ทำอย่างไรถึงพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจใน 60 วันได้

ที่อิ้งค์วิคตัส เราทำให้ภาษาอังกฤษเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันของคุณ ภายใน 60 วันเราจะช่วยให้คุณพูดภาษาอังกฤษด้วยความมั่นใจ และประสบความสำเร็จในการทำงานกับคนต่างชาติ สิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีเพื่อพูดได้อย่างคล่องแคล่วมั่นใจ คือ

  1. เป้าหมาย
  2. วิธีการที่มีประสิทธิภาพ (ด้วย 7 หลักการเรียนรู้)
  3. ครู โค้ช ที่มีประสบการณ์ ได้รับการรับรอง และพูดได้อย่างน้อย 2 ภาษา
  4. การฝึกฝนเป็นประจำทุกวัน
  5. แหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์

 

เรียนรู้กับเรา

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Flipped

ใช้เวลาในชั้นเรียนของคุณพูดและใช้ภาษา วิธีการแบบ Flipped นี้จะทำให้คุณสามารถเรียนภาษาในเวลาของคุณเองและตามจังหวะของคุณเอง

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Authentic

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง ผ่านพอดแคสต์ วิดีโอ YouTube บล็อก ไฟล์เสียง หนังสือ ภาพยนตร์และซีรีส์ เราออกแบบบทเรียนและหนังสือสำหรับผู้เรียนแต่ละคน ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ความฝันและเป้าหมายของผู้เรียน

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Independent

จุดมุ่งหมายของเรา คือการช่วยให้เกิดความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ต่อหลังจากจบหลักสูตรด้วยตนเอง

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Personalised

คุณไม่เหมือนใคร ซึ่งก็เหมือนหลักสูตรที่เรากำหนดเอง คุณเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ ตามความชอบและระดับความสามารถของคุณ

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Enjoyment

ทั้งคุณและเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเราสนุกกับกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นเราจึงตั้งใจมากในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ผ่อนคลาย และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Active

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่กระตือรือร้น คุณจะได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวคุณ ตัวอย่างหลักสูตรและการออกแบบร่วมกัน การเลือกเนื้อหา การนำการอภิปรายกลุ่ม การแบ่งปันแนวคิด เป็นต้น

Testiomonials

POR

For me, ‘EngVictus’ is the best place for learning English. There is a ‘great teacher’ who always pays attention and adapts learning principles to leaners. The teacher makes me comfortable, feel relaxed for talking, and willing to explains anythings when I confused. In addition, he has suggestions that’s alignment  for your level. Absolutely, I have progression more than before.

NitchK Por
Landscape Architect / Landscape Architect Design

PANG

Girish is very great, passionate and dedicated teacher. I love when he always customizes the course based on student’s goals & needs and keeps motivating students to improve their English skills. I really enjoyed the teaching style and new activities that he always adds to the courses. My writing and speaking skills have improved a lot since I enrolled the course. Even though my work schedule is very busy, EngVictus offers the flexibilities which help me practice English regularly. The most important thing is he always be there for his students when they need special or urgent practices for assignments/projects. 😉 I strongly recommend for anyone looking to learn English!

Patcharida Theparak
Affiliate Marketing Manger / Lazada, TH

PORNTIPA

That's wonderful journey learning with the greatest teacher. My language is improving by leaps and bounds within few months. I hope it will make easier for you to decide to study here 🙂

Eve
Global Business Solutions SMB APAC

Nattanicha

First of all, I appreciate my teacher to always cheer up me to learn language that makes me not shy to speak English even if i make some mistakes, Girish will always correct the right thing. It makes me familiar with the language and grammar without having to open a textbook when i have to use it. 🙂

Fai
SEO/SEM

NICHAKAN

To be honest, learning English with Engvictus was one of the best decisions that i’ve ever made so far. Girish is very passionate about his work. He always made sure that I was on the right track to my goals and encouraged me to surpass my limits. Besides that, the classes were never boring which made me truly enjoy and felt comfortable speaking English. Moreover, when i made mistakes, he always looked for the deep causes and fixed them together. Last but not least! I wanna shout out to Girish, you are the best teacher! I can’t thank you enough 😃

Prae
ECONOMIST

KIE

"Since I study with EngVictus I'm not afraId to speak English with other people. EngVictus made me have a confident and dare to speak no matter it wrong or not because if I speak something wrong I will get the feedback and it made me improve myself to speak the right in next time."

Kie
Retoucher / Benedict Studio

PAINT

"I used to shy to speak when I speak English but when I study with EngVictus I have more confidence than before.  I understand TOEIC test and how to thinking process when I do the test. And the last thing that I like is how the teacher try to understand me and find the way to study that is right for me."

Paint
Budget Controller / Boonrawd Trading Co. Ltd.

FILM

"I believe I made the right decision in choosing to study English with Girish," I must say. This English lesson taught me more than just the fundamentals of the language. Girish is constantly looking for new ways to educate, the best way to adapt to me, pay attention to what I am interested in, show me a different perspective on English and life, and give me the courage to face real-world situations."

Film
Digital Marketing & PR Executive / Pendulum

SNUKE

"This English class is totally different from what I’ve learnt ! Girish gives us so much courage to speak English confidently. All of classes are so much fun and super useful. Every assignments help me improve my skills day by day as well. Consequently, I am now confident to communicate with foreigner."

Snuke
Assistant Marketing Communications Manager / PP Group

FAME

"You're the best teacher I've ever met. Your teaching method is unique because you design content of the class for that specific person. It's made me to understand the content very easily."

Fame
Product Designer / LINE, TH
{"video_yurl":"true"}

Video Testimonial

Khun P’Aey

Khun Bint

Khun Feen

Khun Fern

“เคล็ดลับของการที่จะเป็นผู้นำไปข้างหน้า คือ การเริ่มต้น”

มาร์ค ทเวน