‘Victus แปลว่า วิถีแห่งชีวิต ที่อิ้งค์วิคตัส ภาษาอังกฤษจะเชื่อมโยงกับชีวิตของคุณ

เราเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศ หรือ ทำงานกับบริษัทต่างชาติ

เรียนพูดภาษาอังกฤษ

เรียนรู้กับเรา

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Flipped

ใช้เวลาในชั้นเรียนของคุณพูดและใช้ภาษา วิธีการแบบ Flipped นี้จะทำให้คุณสามารถเรียนภาษาในเวลาของคุณเองและตามจังหวะของคุณเอง

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Authentic

เรียนภาษาอังกฤษจากชีวิตจริง ผ่านพอดแคสต์ วิดีโอ YouTube บล็อก ไฟล์เสียง หนังสือ ภาพยนตร์และซีรีส์ เราออกแบบบทเรียนและหนังสือสำหรับผู้เรียนแต่ละคน ให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน ความฝันและเป้าหมายของผู้เรียน

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Independent

จุดมุ่งหมายของเรา คือการช่วยให้เกิดความเป็นอิสระในการเรียนรู้ เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้ต่อหลังจากจบหลักสูตรด้วยตนเอง

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Personalised

คุณไม่เหมือนใคร ซึ่งก็เหมือนหลักสูตรที่เรากำหนดเอง คุณเรียนรู้เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการ ตามความชอบและระดับความสามารถของคุณ

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Enjoyment

ทั้งคุณและเราเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อเราสนุกกับกระบวนการเรียนรู้ ดังนั้นเราจึงตั้งใจมากในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นมิตร ผ่อนคลาย และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

เรียนพูดภาษาอังกฤษ -icon

Active

การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่กระตือรือร้น คุณจะได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ของตัวคุณ ตัวอย่างหลักสูตรและการออกแบบร่วมกัน การเลือกเนื้อหา การนำการอภิปรายกลุ่ม การแบ่งปันแนวคิด เป็นต้น

เรียนพูดภาษาอังกฤษ | Story of EngVictus

เรื่องราวของอิ้งค์วิคตัส

เราเชื่อว่า ผู้สอนที่ดีจำเป็นต้องเป็นผู้เรียนที่ดี ถึงแม้ว่าเราให้คำจำกัดความตัวเราว่า ‘ครู ’ แต่เราอยากเพิ่มเติมด้วยว่า เราคือผู้เชี่ยวชาญในการ ‘สร้างพื้นที่และโอกาสการเรียนรู้’ ดังนั้นสิ่งที่เราให้ความสำคัญเสมอ คือ การเรียนรู้ ไม่ใช่การสอน

เราคือสถาบันที่ยึดมั่นในการเรียนรู้เป็นสำคัญ เราจึงไม่เคยหยุดนิ่งเพราะเราเชื่อใน ‘การเรียนรู้ตลอดชีวิต’

Testiomonials

PORNTIPA

That's wonderful journey learning with the greatest teacher. My language is improving by leaps and bounds within few months. I hope it will make easier for you to decide to study here 🙂

Eve
Global Business Solutions SMB APAC

NICHAKAN

To be honest, learning English with Engvictus was one of the best decisions that i’ve ever made so far. Girish is very passionate about his work. He always made sure that I was on the right track to my goals and encouraged me to surpass my limits. Besides that, the classes were never boring which made me truly enjoy and felt comfortable speaking English. Moreover, when i made mistakes, he always looked for the deep causes and fixed them together. Last but not least! I wanna shout out to Girish, you are the best teacher! I can’t thank you enough 😃

Prae
ECONOMIST

KIE

"Since I study with EngVictus I'm not afraId to speak English with other people. EngVictus made me have a confident and dare to speak no matter it wrong or not because if I speak something wrong I will get the feedback and it made me improve myself to speak the right in next time."

Kie
Retoucher / Benedict Studio

PAINT

"I used to shy to speak when I speak English but when I study with EngVictus I have more confidence than before.  I understand TOEIC test and how to thinking process when I do the test. And the last thing that I like is how the teacher try to understand me and find the way to study that is right for me."

Paint
Budget Controller / Boonrawd Trading Co. Ltd.

FILM

"I believe I made the right decision in choosing to study English with Girish," I must say. This English lesson taught me more than just the fundamentals of the language. Girish is constantly looking for new ways to educate, the best way to adapt to me, pay attention to what I am interested in, show me a different perspective on English and life, and give me the courage to face real-world situations."

Film
Digital Marketing & PR Executive / Pendulum

SNUKE

"This English class is totally different from what I’ve learnt ! Girish gives us so much courage to speak English confidently. All of classes are so much fun and super useful. Every assignments help me improve my skills day by day as well. Consequently, I am now confident to communicate with foreigner."

Snuke
Assistant Marketing Communications Manager / PP Group

FAME

"You're the best teacher I've ever met. Your teaching method is unique because you design content of the class for that specific person. It's made me to understand the content very easily."

Fame
UI designer / Krung Thai

Feen

"I’m not afraid to speak English with other people. I not only think in my mind. I also speak. Girish cares about all the students. He is determined and kind. When we have a problem, we always get through problems. I’m not afraid anymore."

Feen
Enterpreneur / Fashion Model

First

After I finish learning with Girish, I dared to speak with foreigners. I dared to speak in English with other people. He gave me positive thinking. He gave me energy to improve my English. Thank you so much, Girish.

First
Freelance Casting Director

Min

No matter how much mistake I made Girish always helped me. He never felt bored. He act like he always willing to teach. After the class, he once told me, Min, don’t worry about the grammar. Don’t worry about the accent. Just speak. That helped me a lot. He made the environment really fun in the class. Everyone in my class love him. He is the one who gave me confidence that I can speak with a foreigner. After class, he willing to teach you. You don’t pay. 5555

Min
Secretary, PWC
{"video_yurl":"true"}

Video Testimonial

Khun P’Aey

Khun Bint

Khun Feen

Khun Fern

“เคล็ดลับของการที่จะเป็นผู้นำไปข้างหน้า คือ การเริ่มต้น”

มาร์ค ทเวน