วิธีการสอน

แนวทางของเรา

เอิร์ล สตีวิค เคยเขียนคำพูดหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงไว้ว่า สิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ (ในการเรียนภาษา) นั้นคือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเมื่ออยู่ในห้องเรียน มากกว่าแค่สื่อการสอน เทคนิค หรือ การวิเคราะห์ภาษา เราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับคำพูดนี้ ก่อนที่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ผู้เรียนต้องรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจ ดังนั้นเป้าหมายแรกในคอร์สของเรา คือ การเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน เราใช้วิธีการตามลิสด้านล่างนี้

 

 • ฟังอย่างตั้งใจ ถึงสิ่งที่ผู้เรียนกังวล และเรื่องราวของผู้เรียน
 • สุภาพและเคารพ ในการพูดคุย
 • ส่งเสริมและกระตุ้น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง
 • เป็นผู้ช่วย ให้ผู้เรียนมองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง
 • เลือกสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชื่นชอบ
 • เป็นศูนย์กลางเชื่อมผู้เรียนที่มีความชอบคล้ายกันให้มาเจอกัน

   

          ปรัชญาการสอนบางส่วนของเรา

 

 • สอนทั้งตัวบุคคล ไม่ใช่แค่เพียงสมองด้านเดียว
 • สอนสิ่งที่มีความเชื่อมโยงและมีความหมายต่อผู้เรียน ไม่ใช่แค่เรื่องทั่วไป
 • สอนให้ผู้เรียนเติบโตและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงแค่ลูกค้าที่ต้องกลับมาซื้อซ้ำ
 • สอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจ พูดได้อย่างคล่องแคล่ว และ ถูกต้อง เรียงลำดับด้วย ‘ความมั่นใจ’ สำคัญเป็นลำดับแรก
 • เรียนรู้ไปพร้อมกับ และเกี่ยวกับผู้เรียน

  ปรัชญาการสอนของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามประสบกาณ์และความรู้ที่เราสั่งสมตลอดเวลา

   

  *Stevick, E., (1980) Teaching Languages. A Way and Ways. Newbury House, Rowley, Mass.

การเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์

ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียน และสามารถจัดตารางได้ด้วยตนเอง

(30-45 mins)

ZOOM sessions

 • ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
 • เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และความมั่นใจในการใช้ภาษา

(15-25 mins)

LINE calls

 • บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มความคล่องแคล่ว และความมั่นใจในการใช้ภาษา

(30 mins)

GROUP discussions

 • ฝึกแชร์มุมมอง ความคิดเห็น
 • เพิ่มความคล่องแคล่ว และมั่นใจในการพูดกับผู้อื่น

(10-20 mins)

short TAKE-HOME tasks

 • ทบทวนบทเรียน
 • เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และความรู้การใช้ภาษา