วิธีการสอน

แนวทางของเรา

เอิร์ล สตีวิค เคยเขียนคำพูดหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงไว้ว่า สิ่งสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ (ในการเรียนภาษา) นั้นคือ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนและความสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนเมื่ออยู่ในห้องเรียน มากกว่าแค่สื่อการสอน เทคนิค หรือ การวิเคราะห์ภาษา เราเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งกับคำพูดนี้ ก่อนที่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ ผู้เรียนต้องรู้สึกปลอดภัย และมั่นใจ ดังนั้นเป้าหมายแรกในคอร์สของเรา คือ การเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน เราใช้วิธีการตามลิสด้านล่างนี้

 

 • ฟังอย่างตั้งใจ ถึงสิ่งที่ผู้เรียนกังวล และเรื่องราวของผู้เรียน
 • สุภาพและเคารพ ในการพูดคุย
 • ส่งเสริมและกระตุ้น ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ของตนเอง
 • เป็นผู้ช่วย ให้ผู้เรียนมองเห็นความก้าวหน้าของตนเอง
 • เลือกสื่อการเรียนรู้ที่ผู้เรียนชื่นชอบ
 • เป็นศูนย์กลางเชื่อมผู้เรียนที่มีความชอบคล้ายกันให้มาเจอกัน 

 

 นี่คือวิธีการที่ทำให้นักเรียนของเราสามารถพูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจภายใน 60 วัน:

 

 • การเรียนที่ปรับตามความต้องการ: ผู้เรียนของเราเรียนแค่สิ่งที่จะพาพวกเขาไปถึงเป้าหมาย
 • ภาษาอังกฤษที่ใช้จริงในชีวิต: ผู้เรียนของเรา เรียนผ่านยูทูบ พอดแคสต์ สื่อออนไลน์ หนังสือและอีกมากมาย
 • กิจกรรมซึ่งผ่านการวิจัยมาแล้วว่าได้ผล: ผู้เรียนของเราจดจำคำศัพท์และไวยกรณ์ผ่านกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพและได้รับการยอมรับจากทั่วโลกใช้
 • การสนทนาเป็นประจำทุกวัน: ผู้เรียนของเราพูดภาษาอังกฤษทุกวันและได้รับข้อเสนอแนะไปปรับใช้ต่อ
 • เรียนอย่างสนุกสนาน: ผู้เรียนของเราสนุกในกระบวนการเรียนรู้

การเรียนรู้ในแต่ละสัปดาห์

ผู้เรียนเลือกวิธีการเรียน และสามารถจัดตารางได้ด้วยตนเอง

(30-45 mins)

ZOOM sessions

 • ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในบริบทที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน
 • เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และความมั่นใจในการใช้ภาษา

(15-25 mins)

LINE calls

 • บทสนทนาทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 • เพิ่มความคล่องแคล่ว และความมั่นใจในการใช้ภาษา

(30 mins)

GROUP discussions

 • ฝึกแชร์มุมมอง ความคิดเห็น
 • เพิ่มความคล่องแคล่ว และมั่นใจในการพูดกับผู้อื่น

(10-20 mins)

short TAKE-HOME tasks

 • ทบทวนบทเรียน
 • เพิ่มความถูกต้อง แม่นยำ และความรู้การใช้ภาษา