เกี่ยวกับเรา

วิสัยทัศน์

นำประเทศไทยเข้าสู่ 50 อันดับแรกของการจัดลำดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของ Education First โดยก้าวสู่การเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เป็นตัวเลือกแรกของผู้เรียนเมื่อต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ

พันธกิจองค์กร

สร้างวิธีการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบยั่งยืน เอื้อต่อผู้เรียนคนไทยให้ประสบความสำเร็จมากที่สุด และร่วมมือกับครูชาวไทยเพื่อแปลวิสัยทัศน์ของเราให้กลายเป็นความจริง

Our Values

เราเข้าใจนักเรียน

ในฐานะที่เราก็เป็นผู้เรียนเหมือนกัน เรามีความต้องการให้คุณครูเข้าใจความรู้สึกของเราและสิ่งที่เรากำลังเผชิญอยู่ เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้เรียนไปถึงเป้าหมายด้วยความรู้สึกที่ดีและมีความสุขต่อการเรียนภาษา

เรามีความจริงใจเสมอ

เราซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราทำ และกับทุกคนที่ร่วมงานกับเรา รวมถึงผู้เรียน เราก้าวไปข้างหน้าในแต่ละวันด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท และทัศนคติเชิงบวกต่อสิ่งที่เราทำ

เราทำงานเป็นทีม

ทีมของเราคือครอบครัว ทุกคนมีส่วนร่วม และสามารถแสดงความคิดเห็นในทุกเรื่ององค์กร

เราไม่หยุดที่จะเรียนรู้

มีคำพูดหนึ่งที่ว่า ‘ฉันจะหยุดเรียนต่อเมื่อฉันอยู่ใต้ดินไปหกฟุต’ เราเชื่อเช่นนั้นว่าการเรียนรู้และพัฒนาไม่มีวันสิ้นสุด เพื่อผลลัพท์ที่ดีที่สุดของนักเรียน เราไม่หยุดเรียนรู้และหสวิธีการสอนที่ทำให้นักเรียนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา

Our Team

ครูของเราได้รับการรับรอง มีประสบการณ์ และสามารถพูดภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้ เราเข้าใจสิ่งที่ผู้เรียนต้องพัฒนาเพื่อให้พูดภาษาอังกฤษอย่างมั่นใจ 3 สิ่งที่เรามองหาในตัวครูของเราคือ ความเคารพซึ่งกันและกัน ความเห็นอกเห็นใจ และความเป็นตัวของตัวเอง

เรียนพูดภาษาอังกฤษ | Girish M | English Trainer

Girish M. - English Trainer

Qualifications:

CELTA (Cambridge Certificate in Teaching English to Adults)
Trainer Development by NILE (Norwich Institute for Language Education)
Teaching English Online by Cambridge Assessment English

 

ความภูมิใจ :

มีโอกาสสอนผู้เรียนจากทั่วโลกผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ ของ British council
มีโอกาสนำเสนอเรื่อง จิตวิทยาการสอนให้เกิดประสิทธิภาพในห้องเรียนออนไลน์ โดยยึดหลักจากงานเขียนของ Earl Stevick ในงานสัมมนา Thai TESOL
มีโอกาสนำเสนอวิธีการสอนโดยวิธี ‘Flipped Approach’ หรือ การสอนบทเรียนนอกห้องเรียน และใช้เวลาในห้องเรียนเพื่อการให้ feedback และฝึกการใช้ภาษา ในงานสัมมนาออนไลน์จัดโดย British Council
มีโอกาสสร้างสื่อเพื่อการสอนภาษาอังกฤษสำหรับชาวต่างชาติ ในคอร์สกับสถาบัน iTDi ซึ่งสอนโดยอาจารย์ชื่อดัง Katherine Blisborough
มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของคอร์สที่สอนโดยอาจารย์ชื่อดังระดับโลกอย่าง Scott Thornbury และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับงานทางด้านการศึกษาของ Earl Stevick’s
ร่วมสร้างกลุ่มการเรียนรู้ของครูนานาชาติ พื้นที่พูดคุยแลกเปลี่ยน เทคนิคการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อผู้เรียนจากทั่วโลก
ได้ระดับ Advance ในการสอบวัดระดับภาษาไทยของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Quote: It isn’t about teaching but learning.

สิ่งที่ชอบทำในเวลาว่าง : ดูพระอาทิตย์ขึ้น พร้อมมีหนังสือเล่มโปรดและเอสเพรสโซ่ในมือ

แรงบันดาลใจ : เห็นความสำเร็จของผู้เรียน (อาจฟังดูเกินจริง แต่เป็นเรื่องจริงครับ )

Read more
เรียนพูดภาษาอังกฤษ | Jirina K | Coach and Language Consultant

Jirina K. - Coach and Language Consultant

Qualifications:

  • NLP  Master Practitioner from the American Board of NLP
  • Associate Coaching Certificate from International Coaching Federation
  • Managing a Multinational Workforce Certificate from Singapore Airlines
  • Cabin Crew Leader Program Certificate from Singapore Airlines

ความภูมิใจ :

  • ได้รับเลือกให้รับตำแหน่งผู้อำนวยการจัดงานของสหพันธ์การโค้ชนานาชาติสาขาประเทศไทย ซึ่งเธอได้จัดงานกับวิทยากรระดับโลก เช่น ศาสตราจารย์โจนาทาน พาสมอร์ โค้ชโจนาทาน ไรซ์ และอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านจากโรงเรียนเฮนทรี่เซ็นเตอร์สำหรับการโค้ช
  • เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโค้ชนานาชาติ ซึ่งพบกับทุกๆวันอาทิตย์ เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเทคนิคการโค้ช
  • เป็นโค้ชผู้ช่วยในการอบรมต่างๆ ของสถาบัน HIGH10 เช่น จิตวิทยาสื่อประสาท ทักษะการโค้ช การตามหาฝันและเป้าหมายชีวิต ซึ่งเธอได้ช่วยโค้ชคนมากมาย ซัพพอร์ตพวกเขาให้มีเป้าหมายและไปถึงสิ่งที่ตั้งใจ
  • ได้รับการรับรองในเรื่องลายผิววิทยา สามารถอ่านลายผิวจากปลายนิ้วและโค้ชให้ผู้คนเข้าใจถึงบุคลิกภาพ รวมถึงศักยภาพแต่กำเนิด เพื่อสามารถนำศักยภาพออกมาใช้ได้อย่างสูงสุด
  • เป็นคนไทยเพียงไม่กี่คนแรกที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นหัวหน้าพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินนานาชาติสิงคโปร์แอร์ไลน์ ซึ่งหนึ่งในหน้าที่หลักของเธอคือการฝึกและโค้ชพนักงานใหม่ๆ

Quote: Everything you want is on the other side of fear

สิ่งที่ชอบทำในเวลาว่าง : เมื่อโอกาสอำนวย ก็จะไปเดินป่าเดินเขา

แรงบันดาลใจ : เห็นการเปลี่ยนแปลงทางบวากในตัวของผู้มารับการโค้ช

Read more

Testiomonials

POR

For me, ‘EngVictus’ is the best place for learning English. There is a ‘great teacher’ who always pays attention and adapts learning principles to leaners. The teacher makes me comfortable, feel relaxed for talking, and willing to explains anythings when I confused. In addition, he has suggestions that’s alignment  for your level. Absolutely, I have progression more than before.

NitchK Por
Landscape Architect / Landscape Architect Design

PANG

Girish is very great, passionate and dedicated teacher. I love when he always customizes the course based on student’s goals & needs and keeps motivating students to improve their English skills. I really enjoyed the teaching style and new activities that he always adds to the courses. My writing and speaking skills have improved a lot since I enrolled the course. Even though my work schedule is very busy, EngVictus offers the flexibilities which help me practice English regularly. The most important thing is he always be there for his students when they need special or urgent practices for assignments/projects. 😉 I strongly recommend for anyone looking to learn English!

Patcharida Theparak
Affiliate Marketing Manger / Lazada, TH

PORNTIPA

That's wonderful journey learning with the greatest teacher. My language is improving by leaps and bounds within few months. I hope it will make easier for you to decide to study here 🙂

Eve
Global Business Solutions SMB APAC

Nattanicha

First of all, I appreciate my teacher to always cheer up me to learn language that makes me not shy to speak English even if i make some mistakes, Girish will always correct the right thing. It makes me familiar with the language and grammar without having to open a textbook when i have to use it. 🙂

Fai
SEO/SEM

NICHAKAN

To be honest, learning English with Engvictus was one of the best decisions that i’ve ever made so far. Girish is very passionate about his work. He always made sure that I was on the right track to my goals and encouraged me to surpass my limits. Besides that, the classes were never boring which made me truly enjoy and felt comfortable speaking English. Moreover, when i made mistakes, he always looked for the deep causes and fixed them together. Last but not least! I wanna shout out to Girish, you are the best teacher! I can’t thank you enough 😃

Prae
ECONOMIST

KIE

"Since I study with EngVictus I'm not afraId to speak English with other people. EngVictus made me have a confident and dare to speak no matter it wrong or not because if I speak something wrong I will get the feedback and it made me improve myself to speak the right in next time."

Kie
Retoucher / Benedict Studio

PAINT

"I used to shy to speak when I speak English but when I study with EngVictus I have more confidence than before.  I understand TOEIC test and how to thinking process when I do the test. And the last thing that I like is how the teacher try to understand me and find the way to study that is right for me."

Paint
Budget Controller / Boonrawd Trading Co. Ltd.

FILM

"I believe I made the right decision in choosing to study English with Girish," I must say. This English lesson taught me more than just the fundamentals of the language. Girish is constantly looking for new ways to educate, the best way to adapt to me, pay attention to what I am interested in, show me a different perspective on English and life, and give me the courage to face real-world situations."

Film
Digital Marketing & PR Executive / Pendulum

SNUKE

"This English class is totally different from what I’ve learnt ! Girish gives us so much courage to speak English confidently. All of classes are so much fun and super useful. Every assignments help me improve my skills day by day as well. Consequently, I am now confident to communicate with foreigner."

Snuke
Assistant Marketing Communications Manager / PP Group

FAME

"You're the best teacher I've ever met. Your teaching method is unique because you design content of the class for that specific person. It's made me to understand the content very easily."

Fame
Product Designer / LINE, TH
{"video_yurl":"true"}

Video Testimonial

Khun First

Khun Min

Khun Mint

Khun Prim

Khun Bam & Tee

ร่วมงานกับเรา

ถ้าคุณมีความคิด และอุดมการณ์เหมือนเรา คุณเห็นความสำคัญของประสบการณ์การเรียนรู้รวมถึงความก้าวหน้าของผู้เรียนเป็นอันดับแรกๆ. มาเป็นครอบครัวเดียวกับเรา เราจะไปถึงเป้าหมายเพื่อผู้เรียนทุกๆคนด้วยกัน